Ny sammenhæng mellem overvægt og kognition!

doktor

Find de rette slankepiller for dig!

Besvar 6 korte spørgsmål og få vores forslag til slankepiller, der passer til dine behov.

Trin 1 af 6

16%

Man har nu via ny forskning fundet ud af, at overvægtige mennesker ofte klarer sig dårligt i ræsonnerings og planlægningsopgaver. På samme måde har man fundet ud af, at de folk med en dårligere kognitiv funktion er noget mere sensible over for overdreven vægtforøgelse.
Disse kontroversielle resultater er netop bekendtgjort i det internationale tidsskrift ”ObesityReviews”, og ud fra dette har man konkluderet, at det tyder på, at man burde behandle fedme, i det mindste partiel, som en hjernetilstand, som egentligt svarer til spiseforstyrrelsen anoreksi.
Dette kan betyde, at man eventuelt kunne indføre kognitiv udbedringsterapi ligesom til anvendelse af behandling af anoreksi, og at man herved skulle støtte flere livsstilsinterventioner for mennesker, der lider af fx fedme. Kognitiv oprydningsterapi stiler mod at forbedre dens udøvende funktion via kognitiv træning og øge bevidstheden og viden om den kognitive stil.

Sammen med USA, har Australien et af de mest overvægtige folkefærd i hele verden. Ifølge forbundsregeringens ”Preventative Health Task Force”, hvilket er en forebyggende afdeling mod fedme, så er op mod 60% af alle voksne og 1 ud af hver 4. barn overvægtige eller fede.
Efter en gennemgang af 38 nyere studier af fedme og kognition, har forskere fra ”UNSW School of Psychiatry” fundet ud af, at der er en trolig “ond cirkel” når det kommer til forholdet mellem kognition og fedme. Man har her fundet ud af, at ved lave resultater i planlægning, ræsonnement og problemløsning i dagligdagen simpelthen forværrer vægtøgning, som herved giver negativ indflydelse på hjernen ved hjælp af biologiske mekanismer.

Dette forhold blev ikke forklaret med andre faktorer, som eksempelvis medicinske problemer eller social status, og det var tydeligt at se hos børn, unge og voksne, men ikke i hos de ældre, da deres situation var mere kompleks.  Dog understøttede forskningen ikke de eksisterende undersøgelser, som siger at ”mid-life” fedme er en risikofaktor for demens senere hen i livet.

Anmelderenes vurderinger er, at fedme er (i hvert fald delvis) en hjernetilstand, og ikke kun et såkaldt livsstil-problem som mange går og tror.

Der er fundet er bevis på, at fedme har en fælles genetisk sårbarhed, som kan blive udløst af dårlige livsstilsfaktorer.
Anmeldelsens ledende forfatter Dr. Evelyn Smith sagde, at disse fund var kontroversielle, men hvad der var vigtigt at pointere var, at det ikke betød, at alle overvægtige mennesker har kognitive mangler. ”Men set ud fra et gennemsnitligt synspunkt, så har overvægtige flere problemer med problemløsninger og andre ‘ledende’ hjerne/kognitive funktioner end normalvægtige individer har,” siger hun.

“Den administrerende funktion i hjernen er den mest almindelige kognitive mangel, som man finder hos overvægtige personer. Den omfatter en bred vifte af forskellige processer, som letter igangsætningen, planlægningen og realiseringen af komplekse mål, der alle kan få indflydelse på spiseadfærd og aktivitet. ”
Kognitiv rensningsterapi svarer til den behandling man bruger hos personer med anoreksi og det kan herved også være en effektiv behandling mod fedme ved at forbedre en række kognitive processer, samt man til gengæld også hjælper den enkelte person med at opretholde en sund livsstil på lang sigt, siger Dr. Smith.

Dr. Smith vil nu til at bruge terapien som en måde til at hjælpe overvægtige mennesker til at tabe sig, samt holde vægttabet på længere sigt. Dette vil ske i samarbejde med Kings College i London og University of Western Sydney (UWS) i Australien.
“Fordi de nuværende strategier for behandling af fedme ikke synes at være holdbar på lang sigt, kan man sige, at der er et intens behov for at investere i ny fedmeforskning,” siger Dr. Smith.
“Flere undersøgelser er utrolig nødvendige for yderligere at kunne forstå de biologiske mekanismer og bi-retningsbestemte forhold mellem kognition og fedme, men det er også for at kunne få bekræftet, om fedme hos børn og unge kan forudsiges at ses igen når de bliver voksne,” siger hun. Det er dog endnu ikke afklaret om det kan betale sig at indtage slankepiller for at få øget kognition i forbindelse med vægttabet.